KURS

Norskkurs
Image

I norskkurset er det fokus på å mestre grunnleggende ferdigheter muntlig og skriftlig. Det å forstå og bli forstått er hovedfokus, og innholdet i kurset blir tilpasset den enkelte arbeidsplass.

Image