KURS

Kurs i regning
Image

Å kunne regne er en forutsetning for å kunne delta aktiv i arbeidsliv, samfunnsliv og opplæring.


Kurset innebærer å bli trygg på de ulike regneartene, og  hvordan de skal brukes i de ulike situasjonene i arbeidsliv, og opplæring. Målet er å få kunnskap til å løse oppgaver, og kunne vurdere hva svarene betyr i reelle situasjoner.

Image