KURS

Kurs i muntlige ferdigheter
Image

Muntlige ferdigheter omfatter å kunne tale, lytte og kommunisere på en fleksibel og trygg måte. Muntlige ferdigheter er vesentlig for å lære, løse oppgaver, bidra med informasjon og få informasjon på en reflektert og kritisk måte.

I dette kurset øves de digitale ferdighetene gjennom ulike læringsformer.

Image