FOR PRIVATPERSONER

Er du langtidssykemeldt?
Image

· Har du ansatte som har lange og/eller hyppige sykefravær?  

· Har du ansatte som over tid ikke mestrer arbeidsoppgavene?  

· Er det vanskelig å finne gode konklusjoner i oppfølgingen av sykefravær? Målet med ekspertbistand er å hjelpe arbeidsgiver og arbeidstaker i å avklare situasjonen og finne gode tiltak slik at arbeidstakeren blir i stand til å utføre arbeidet sitt, eller gjøre annet arbeid for samme arbeidsgiver. Det kan gis inntil kr 20 700 i tilskudd til ekspertbistand. Arbeidsgiver betaler for ekspertbistanden, og krever refusjon fra NAV.
 


Eksperten skal: Foreslå tiltak for at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet Kartlegge kompetanse og ferdigheter hos arbeidstaker Gjennom samtaler med partene finne årsaker til sykefraværet.


Én ukes fravær koster i snitt kr. 15 000,- Gjentakende sykefravær er også belastende for et arbeidsmiljø. Gjennom Ekspertbistand vil du få råd og veiledning i forhold til akkurat dette, og hvordan du som leder eller arbeidstaker kan påvirke til å øke arbeidsnærværet i din organisasjon
 

Image