FOR PRIVATPERSONER

Karriereveiledning
Image

· Hva med å se nye muligheter i jobb, studier eller fritid?

· Hva med å bli bevisst egen kompetanse, få ny motivasjon, større mestringsfølelse og engasjement?

· Hva med å skape en mer meningsfylt og balansert hverdag med større overskudd til å takle små og store utfordringer?


Tepas Kompetanse tilbyr profesjonell karriereveiledning. Dette bidrar til at du får nødvendigkompetanse til å håndtere egen karriere – enten det dreier seg om utdannings- eller arbeidsliv.

Image