DELTAKER

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)
Image

Dersom du er uføretrygdet og ønsker å jobbe, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. Vi har enkeltplasser både på Trysil Vask og Rens, Tepas Industrier, Østlandske Lettmetall og Tepas Kompetanse. I tillegg kan du få jobb hos en av våre samarbeidspartnere.

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?
Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du skal ha en arbeidskontrakt. Du blir ansatt i Tepas Kompetanse, mottar uføretrygd som vanlig og i tillegg får du en bonuslønn for timene du jobber.

Image