KURS

Kurs i selvledelse (FROG)
Image

Frog er et ledertreningsprogram med tillit til at den enkelte har i seg det som skal til for å komme ut i jobb eller skole. I Frog-metoden bevisstgjøres den enkelte sine mål, egenskaper, og verdier, samt hva som må gjøres av aktiviteter for å nå målene man setter seg.


Å bli bevisst sine evner

Vi har tillit til at deltaker vil være i stand til å skaffe seg nødvendig kunnskap, om han/hun bare blir bevisst sine evner, og klarer å kanalisere og samle sin vilje mot målet. Ved å klare så se seg selv som en ressurs med spesifikke evner og en sterk, kanalisert vilje, er vår erfaring at motivasjonen for å finne – og nå – egne mål øker. Samtidig øker deltakers mestringsfølelse.


Frog bygger opprinnelig på 5 ulike moduler, og har i seg praktiske og strukturerte øvelser som man skal gjennomføre for å oppnå en bevissthet rundt hvem man er og hva man vil i det videre.


Modulene er:
1. Visjon – hvilke drømmer og mål har jeg?
2. Identitet – hvem er jeg?
3. Kommunikasjon – hvordan kommuniserer jeg?
4. Impact – hvordan påvirker jeg andre – og hvordan påvirkes jeg?
5. The Big Leap – gjennom ulike aktiviteter ta i bruk den lærdommen man har tilegnet seg – for å nå målet sitt


Metoden innehar verktøy som bidrar til den enkelte deltakers selvutvikling og selvledelse.

Image