DELTAKER

Arbeidsforberedende Trening (AFT)
Image

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som står utenfor arbeidslivet og som er usikker på hva du kan eller vil jobbe med.  Gjennom AFT kan du få tilrettelagt veiledning, arbeidstrening, opplæring og oppfølging.  Målet er at du skal styrke mulighetene dine for å få ordinært arbeid, og vi jobber sammen mot at du skal være i en ordinær jobb eller i utdanning når du er ferdig. Tiltaket kan vare inntil et år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.

Du vil få en fast jobbveileder som følger opp og veileder deg gjennom hele tiltaket. I starten av tiltaket kartlegges deltakers nåsituasjon, basert på Navs bestilling, relevant dokumentasjon og samtaler med deltaker.

For å kunne starte i Arbeidsforberedende trening må ditt lokale NAV-kontor søke deg inn hos oss. 


Her finner du mer informasjon på NAV.no

Image