Reorganisering og Inkluderende Jobbdesign ved Drevsjø Veterinærkontor AS.
Marianne (t.h.) bistår veterinær Ane Johnsgård under konsultasjon. Marianne hjelper til med å holde dyrene, finne frem utstyr, medisiner og rydde og vaske. Solfrid Ekra, veileder ved Tepas Kompetanse AS, står bak og observerer.

Reorganisering og Inkluderende Jobbdesign ved Drevsjø Veterinærkontor AS.

Drevsjø Veterinærkontor ble startet og opprettet av Anders Haugen i 1978. Ann Cathrin Monsen har jobbet ved klinikken de siste 30 årene, og sammen med Anders er de blitt kjent for høy faglighet og svært god kundeservice. Drevsjø Veterinærkontor har gjennom årenes løp opparbeidet seg en svært stor kundekrets, og ifølge veterinærene selv kommer det nå kunder fra store deler av landet i tillegg til at de også har mange kunder fra Sverige som benytter seg av deres tjenester.  

Anders er nå pensjonist, men Ann Cathrin Monsen, Ane Johnsgård og Ida Kristin Talaasen har tatt driften videre. I 2022 etablerte de sammen Drevsjø Veterinærkontor AS og flyttet samtidig driften over til lokalene i kjelleren ved Drevsjø samfunnshus.  

I tillegg til Ann Cathrin, Ane og Ida Kristin jobber nå også Veronica Moore, Mathilde Kantor og assistent Marianne Brostrøm ved veterinærkontoret.   

Veterinærkontoret behandler alle typer dyr i tillegg til at de driver stordyrpraksis og ivaretar bønder og produksjonsdyr ute i distriktet.  

Ane Johnsgård forteller at kontoret har tilbudt «Drop-in» for kundene i mange år, og at det i perioder har vært voldsom pågang og lange køer. Dyrlegene har gjennomført alt arbeidet selv, og det har blitt lange og hektiske dager. Veterinærene har ofte etter endt kontordag måttet reise ut i distriktet for å besøke bønder og gjennomført tjenester ovenfor stordyr.  

 

Inkluderende Jobbdesign 

Vinteren 2022 ba Tepas Kompetanse AS seg inn til bedriften for en samtale omkring arbeidsprosesser og mulighetene for å tenke redesign og inkluderende jobbdesign. Inkluderende jobbdesign er en metode Tepas Kompetanse har tatt i bruk som nettopp vurderer arbeidsprosessene opp mot faglige kvalifikasjoner, effektivitet og økonomi. Det ble raskt avdekket at mange av arbeidsoppgavene og prosessene ved dyrlegekontoret kan utføres av en ufaglært medarbeider hvor gevinsten for veterinærene selv vil være økt effektivitet og kvalitet opp mot den enkelte kunde, og dermed også høyere økonomisk inntjening.  

Gjennom Tepas Kompetanse fikk nåværende assistent Marianne Brostrøm muligheten til å teste ut forskjellige arbeidsoppgaver ved veterinærkontoret. Marianne bistår dyrlegene i det meste av arbeidet under konsultasjoner, i tillegg til at hun har fått hovedansvaret for å holde oversikt på varebeholdning og bestilling.  

Ane forteller at dyrlegene tidligere brukte mye tid på å rengjøre utstyr, vaske og rydde, både underveis og etter konsultasjoner, bestilling av varer og ikke minst vedlikehold og service av utstyr. Ane forklarer at Marianne nå gjennomfører svært mye av dette arbeidet, noe som gjør at arbeidshverdagene til dyrlegene oppleves mye mer effektive og samtidig mindre krevende fordi mye av de administrative arbeidsoppgavene nå er Marianne sitt ansvar.  

 

«Jeg følte det var tull, men jeg tar det tilbake» - sitat Ann Cathrin Monsen, veterinær  

 

Ane forteller at de i utgangspunktet var litt skeptiske til å tenke redesign og ta inn en ny medarbeider uten de formelle faglige kvalifikasjonene til en veterinær. Ane forklarer at de alle tidligere har jobbet selvstendig og utført alt arbeidet selv. De har hatt en tanke om at dette har vært nødvendig for å ha kontroll og oversikt. Ann Cathrin Monsen som har jobbet selvstendig som dyrlege i over 30 år, uttalte under en felles lunsj at hun hadde følt på at det ikke var hensiktsmessig eller nødvendig å ansette en assistent, men at hun nå tar det tilbake. 

Marianne Brostrøm forklarer at hun er blitt godt tatt imot av alle veterinærene ved kontoret. Hun er innflytter og er faglært barne- og ungdomsarbeider. Hun har jobbet mange år i en avdeling for barn med spesielle behov før hun flyttet til Drevsjø. Å fortsette å jobbe som med dette ble utfordrende i forhold til egen helse, og hun måtte tenke nytt i forhold til yrkesvalg. Gjennom kartlegging og utforsking av egne karriereferdigheter kom ønsket om å jobbe med dyr. Hun har en stor lidenskap for hunder og har sammen med sin mann seks trekkhunder.  

 

Fornøyde 

“Vi er veldig fornøyde med å ha fått med Marianne på laget”, sier Ane, som selv har hatt en utfordrende tid gjennom sommeren. Hun forteller at det har vært en lærerik prosess, og at hun ikke klarer å forstå hvordan hun og hennes arbeidskollegaer har klart å stå i det høye arbeidspresset gjennom så mange år. Fremtiden ser hun lyst på, og hun kan ikke se den for seg uten å tenke at Marianne skal være en del av teamet.  

 

Gi det en sjanse 

Ane tenker at prosessen rundt inkluderende jobbdesign har vært svært nyttig og fruktbar for deres virksomhet, og hun anbefaler alle andre bedrifter til å ta kontakt med Tepas Kompetanse og være åpne for å gi eventuelt nye medarbeidere en sjanse til å komme seg inn i arbeidslivet. Inkluderende jobbdesign handler også om å ta et samfunnsansvar og inkludere flere inn i arbeidslivet. Noe som for den enkelte er svært viktig, men også viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv.  

Drevsjø Veterinærkontor AS ble tildelt tiltaksprisen i Engerdal kommune i 2022.