GOFORM 2022! - Med fokus på folkehelse

GOFORM 2022! - Med fokus på folkehelse

 

Tepas gjennomfører hvert år et folkehelsetiltak som vi kaller Goform.

Dette for å stimulere og motivere til fysisk aktivitet. Det går over 9 uker og det er frivillig å delta.
I Goform er det et minstekrav på fysisk aktivitet i minimum 30 minutter tre ganger i uka i 9 uker. Ved å bestå kravet får deltakerne en liten premie. Dette har i år som tidligere år vist seg å fungere bra! Flertallet av de ansatte deltar og det deles bilder på en Facebook-gruppe, hvor det i neste omgang trekkes gavekort blant bildene. Vi ser på bildene at det er stor variasjon i aktivitet, og ikke minst mange glade ansikter ?

 

 

 

 

 

 

 

Bildene viser: tur med hunden, fuglejakt med kollegaer, styrketrening, skattejakt ved Mjøsas bredder, gåturer og sykkeltur.